Lön och HR

lon-1200

Att räkna ut lön och skatt för en anställd är inte alltid så enkelt. Det är många detaljer som ska beaktas och arbetet kräver stor noggrannhet. Det är också ett område i ständig förändring; både lagar, kollektivavtal och beloppsgränser ändras med kort intervall.

Låt oss sköta lönerna för ditt företags anställda. På så vis slipper du tänka på att ha back-up på lönekontoret inför semestrar och sjukdom. Inte heller behöver du investera i programvaror etc.

Vi kan också bistå i arbetsrättsliga frågor, KGH:s auktoriserade lönekonsulter är experter på regelverket kring anställningar oavsett om din arbetskraft kommer från annat land eller om du är en utländsk arbetsgivare i Sverige.

Vi erbjuder:

  • Beredning, utbetalning och rapportering av löner för alla slags branscher.
  • Beredning av reseräkningar, inklusive beräkning av traktamenten, milersättning, utlägg och representation. Vi löser saken skriftligt eller via webb.
  • Semesterberedning enligt lag och de olika kollektivavtalen som finns på svensk marknad.
  • Förmånsberäkning
  • Konsultationer inom HR, till exempel i arbetsrättsliga frågor
  • Konsultationer avseende arbetsgivarregistrering, skatterättslig hemvist, SINK (Särskild inkomstskatt för personal bosatt i andra länder) etc. om du har utländsk arbetskraft eller utländsk arbetsgivare.
  • Tidsrapportering via tidrapporter eller via webb.