Import/export

import-1200

För norska företag är gränsen mot Sverige även gränsen mot EU. Det ställer särskilda krav på handlingarna vid gränspassering.

I samarbete med KGH Customs Services erbjuder vi även tjänster inom export och import. Exempel:

  • Förtullningar
  • Tillståndsansökningar
  • Klassificeringar
  • Ansökan om kvoter och licenser
  • Rapportering och andra tjänster i samband med varans gränspassering.

Våra kollegor på KGH Customs Services kan även bistå med konsulttjänster i samband med till exempel AEO-certifiering, tullfritt lager, tull- och momsdiagnoser etc.

Länk till KGH Customs