Etablering och registrering av företag

etablering-1200

Vill du etablera företag eller introducera en vara eller tjänst i Sverige och/eller annat EU-land? KGH A&V tillhandahåller alla de tjänster din etablering behöver, vare sig det rör sig om ett aktiebolag eller en filial till ditt moderbolag.

Vi hjälper dig att analysera förutsättningarna för din affärsidé. Kanske behöver du resultatbudget och likviditetsbudget inför ditt besök på banken? Eller behöver du diskutera vilken företagsform lämpar sig för din tänkta affärsverksamhet? Vi omsätter teori till praktik och hjälper dig med etableringen, oavsett om du behöver en enskild firma, ett handelsbolag eller ett AB.

Är det kanske aktuellt med moms- och/eller arbetsgivarregistrering i Sverige för ditt utländska företag? Med KGH som leverantör får du hjälp med alla de myndighetskontakter som behövs för att etablera företaget i Sverige/EU.

Tillsammans med våra kollegor på KGH Customs erbjuder vi:

  • Analys av och förslag till den registrering som är mest gynnsam för din verksamhet. Kanske räcker det med att ditt utländska bolag registreras för moms i Sverige? Mer info på fliken Momsombud.
  • Etablering av bolaget och registrering hos berörda myndigheter.
  • Rådgivning om reglerna för arbetskraft och löneadministration för anställda utomlands.
  • Import/exportdeklarationer, tillståndsansökningar hos tullverket, konsultationer angående varuflöden över nationsgränser.