Bokförings- och momskonsulttjänster

Med KGH bokförings- och momskonsulttjänster får du hjälp att öka företagets effektivitet och compliance på många olika sätt, bland annat genom utvärdering av företagsform, momshantering och löneadministration. När du vill expandera till nya marknader hjälper vi till att bedöma olika möjligheter för bästa möjliga upplägg både juridiskt och momsmässigt. Dessutom bistår vi med hantering av nödvändiga registreringar. Allt för att se till att det blir rätt redan från början. 

Resultat du kan förvänta dig

  • Ökad kostnadseffektivitet för företaget
  • Snabb och effektiv företagsetablering – vi analyserar vad som behöver göras och hjälper dig genomföra det som krävs
  • Minskad operativ risk på befintliga och nya marknader genom god förståelse för både din verksamhet och lokal lagstiftning

Det här hjälper vi dig med:

Företagsetablering och momsregistrering – support för snabb etablering på nya marknader

Vid expansion till ett nytt land kan KGH på flera olika sätt bidra med stöd för att minska ledtider samtidigt som vi ser till att alla regler följs. Vi hjälper dig bedöma olika möjligheter, rekommenderar bästa möjliga juridiska upplägg och momshantering . Vi kan också ansvara för det praktiska runt omkring, inkluderat registrering av företag, filialer, moms och löner.

Momsdiagnostik

Internationella momsbestämmelser kan vara komplexa. För att säkerställa compliance och minska operativa risker och kostnader är det viktigt att momsrapportering och varuflöden är samordnade. Med våra tjänster för momsdiagnostik görs en utvärdering av nuvarande situation för att identifiera både risker och möjligheter samt hjälpa dig att prioritera nödvändiga åtgärder.

Moms-utbildning och workshops

Momshantering är en övergripande fråga som är direkt knuten till din supply chain och tullhantering. Våra utbildningar och workshops om moms är baserade på verkliga fall och täcker flera funktioner i din verksamhet. Det gör att du kan tillämpa relevant lagstiftning och få förståelse för hur det påverkar alla delar av ditt verksamhetsområde. Våra utbildningar kan hållas antingen på plats eller som webinar, helt efter era önskemål och behov.