Bokföring och månadsbokslut

bokforing-1200

Många ser bokföringen som något nödvändigt ont. I själva verket är den central för företaget. Den är ett viktigt underlag för dina beslut om affärsverksamheten. Dessutom säger lagen att den ska vara upprättad på ett korrekt sätt så att rapporteringen till myndigheter och externa parter blir rättvisande.

Vi bistår med:

  • Löpande bokföring för ditt bolag. Vi kan ta ett helhetsansvar, vi kan också dela uppgifterna mellan oss och ditt företag. Kanske vill du själv fakturera och följa upp kundreskontran? Vi fördelar arbetsuppgifterna enligt dina önskemål, och använder gärna ett onlinesystem för bokföringen.
  • Redovisningen kan kompletteras med projektredovisning och redovisning per avdelning.
  • När perioden är slut stämmer vi av redovisningen. Arbetet enligt REKO innebär att du och dina intressenter, exempelvis banken, kan lita på det resultat som vi kommer fram till. Finns det oklarheter så underrättar vi dig och tillsammans ser vi till att saken löses på bästa sätt. Balans- och resultatrapport kompletteras med de rapporter och nyckeltalsanalyser som du har behov av.
  • Myndighetskontakter: Med hjälp av fullmakt kan vi lämna dina skattedeklarationer och periodiska sammanställningar till Skatteverket.