Årsbokslut och bokslutsrapport

När ditt räkenskapsår är till ända ska det sammanställas i ett årsbokslut. Hur omfattande bokslutet ska vara beror på din företagsform, storleken på bolaget och vilken affärsverksamhet du bedriver. Vi hjälper dig genom hela processen till dess allt är rapporterat och klart.

Vi bistår med:

  • Årsbokslut för AB, filial, KB, HB och EF. Underlag till balansposterna analyseras och dokumenteras. Om ditt bolag har revisor så tillhandahåller vi en komplett dokumentation som underlag för revisionen.
  • Vi hjälper dig att analysera resultatet. Är det en bra idé att sätta av till fonder för att på så vis skjuta på beskattningen? Bör du som fåmansföretagare sätta av extra till pensionen?
  • Som auktoriserade redovisningskonsulter kan vi lämna en bokslutsrapport. Den intygar att ditt företags redovisning följer lagar och regler och ger automatiskt en högre kreditvärdighet hos raitinginstitut och långivare. Den kan lämnas oavsett företagsform, den kan också lämnas per delårsbokslut.
  • Vi upprättar en årsredovisning innehållande de noter och nyckeltal som är nödvändiga och belysande för ditt bolag. Kanske behöver du också en kassaflödesanalys?
  • Vi upprättar företagets inkomstdeklaration och kanske också din egen som ägare?
  • Vi går igenom bokslutet med dig och tittar på relevanta nyckeltal.