Stadig lots i snårigt regelverk

För att få underlätta försäljningen i Sverige och EU kan det utländska bolaget välja att momsregistrera sig i Sverige. Ibland är det också ett tvång som till exempel vid varuflöden inom EU eller vid arbete på en fastighet. Då behöver du kort och gott ett momsombud.

KGH A&V är momsombud för en rad företag och kan genom samarbete inom koncernen även erbjuda tjänsten i Norge, Danmark, Nederländerna och Belgien. Momsredovisningen styrs av Tullverkets och Skatteverkets regler. Inom KGH finns kompetens på båda dessa områden.

Vi erbjuder:

  • För utländska företag som inte är etablerade i Sverige erbjuder vi registrering av bolaget för moms. Vi kan även agera som ombud för ert bolag gentemot Skatteverket.
  • Snabb och effektiv redovisning av svensk moms. Vi rapporterar in både momsdeklaration och periodisk sammanställning för ditt företag.
  • Konsultationer avseende moms vid registrering och i samband med varuflöden inom, till och från EU.
  • Löpande rådgivning, utbildning och kontroll avseende dina momstransaktioner.

Övriga Europa

Behöver ditt företag en momsregistrering i annat land i EU än Sverige? Vi erbjuder momsregistrering också i Danmark, Holland och Belgien. Genom samarbetspartner kan vi förmedla kontakt till alla övriga länder i Europa.