Full service med stor räckvidd

omoss-1200

KGH A&V är en fullservicebyrå inom ekonomi och redovisning för både svenska och norska företag. Tack vare vår spetskompetens inom gränsöverskridande verksamheter sträcker sig våra uppdrag ofta längre jämfört med en traditionell redovisningsbyrå.

KGH A&V´s :s kontor i Sverige och Norge har sammantaget cirka 35 anställda. Kompetens och kvalité är honnörsord för oss. Bland vår personal finns både auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserade lönekonsulter.

Besök KGH Accountancy & VAT Services AS webbplats här.

Vi arbetar enligt REX (svensk standard för redovisningstjänster) och SALK (svensk standard för lönekonsulter). Vi är sedan 2012 ISO-certifierade enligt 9001. Det innebär att vi arbetar enligt en standardiserad och kvalitetssäkrad process, och att vi har förbundit oss att följa de kvalitetskrav som finns för branschen.

Läs mer om auktorisation av redovisnings- och lönekonsulter på SRF:s webbplats.

Bra riktlinjer och hyggligt folk

Teknik i all ära men personlig service är lika viktigt. Som kund hos oss får du alltid en egen handläggare. Vi arbetar enligt kvalitetssäkrade processer och har backup vid sjukdom och semester. Allt arbete dokumenteras, det skapar förutsättningar för att vårt samarbete ska fungera på bästa sätt.

Tekniken då? Vi jobbar online mot ditt system eller använder våra egna. På kontoret hanterar vi både svenska och norska bokföringssystem som Mamut, Fortnox, Visma, Navision, Huldt & Lillevik samt Hogia.

Bokföring och redovisning:

Mamut: ett omfattande system med stora valmöjligheter som ändå är snabbt att arbeta i.
Fortnox: ett webbaserat system som möjliggöra att arbete fördelas mellan kunden och byrån.
Speedledger: ett webbaserat system för det lilla företaget.
Visma och Navision: vanliga system hos norska kunder.

Löner:

Hogia Lön +: för svenska löner. Till detta kan vi koppla Hogia Time & Attendance, ett tidsrapporteringssystem via webben samt Hogia Resa, ett webbaserat system för dina reseräkningar.
Huldt & Lillevik: för norska löner. Huldt & Lilleviks Ansattportal och HR resurs reiseregning ger möjligheter till avvikelserapportering samt för registrering av reseräkningar via webben.

Rapportering när du behöver den

Har du valt ett online-system för din bokföring så har du möjlighet att själv hämta dina rapporter direkt ur redovisningen. Du kan också välja att hämta dina rapporter och analyser från vår webbplats. Du kan gå ner ända till verifikationsnivå för att se vad som döljer sig i beloppet på ett visst konto. Förutom siffror så presenteras ditt företags redovisning i olika diagram och med nyckeltal. Nyckeltalen beskrivs också på ett lättfattligt sätt. Det finns också möjlighet att lägga upp ett bibliotek av handlingar för ditt företag som du därmed alltid har tillgång till. Du behöver bara en internetuppkoppling och adressen till vår hemsida.