Bokföring och månadsbokslut

Många ser bokföringen som något nödvändigt ont. I själva verket är den central för företaget. Den är ett viktigt underlag för dina beslut om affärsverksamheten. Dessutom säger lagen att den ska vara upprättad på ett korrekt sätt så att rapporteringen till myndigheter och externa parter blir rättvisande.

Läs mer

Årsbokslut och bokslutsrapport

När ditt räkenskapsår är till ända ska det sammanställas i ett årsbokslut. Hur omfattande bokslutet ska vara beror på din företagsform, storleken på bolaget och vilken affärsverksamhet du bedriver. Vi hjälper dig genom hela processen till dess allt är rapporterat och klart.

Läs mer

Lön och HR

Att räkna ut lön och skatt för en anställd är inte alltid så enkelt. Det är många detaljer som ska beaktas och arbetet kräver stor noggrannhet. Det är också ett område i ständig förändring; både lagar, kollektivavtal och beloppsgränser ändras med kort intervall.

Läs mer

Tjänster

Bokföring, avstämning, bokslut och inkomstdeklaration. Moms- och skattekonsultationer, löneadministration och allmän rådgivning. Där har du våra huvudsakliga arbetsområden. Vi delar gärna uppdraget med dig. Vi kan också rusta företaget att klara sig på egen hand.

Nedan genvägar till våra vanligaste uppdrag. Hittar du inte det du vill ha hjälp med?, fråga oss så löser vi saken tillsammans eller slussar dig vidare.