Bokföring och månadsbokslut

Många ser bokföringen som något nödvändigt ont. I själva verket är den central för företaget. Den är ett viktigt underlag för dina beslut om affärsverksamheten. Dessutom säger lagen att den ska vara upprättad på ett korrekt sätt så att rapporteringen till myndigheter och externa parter blir rättvisande.

Läs mer