Årsbokslut och bokslutsrapport

När ditt räkenskapsår är till ända ska det sammanställas i ett årsbokslut. Hur omfattande bokslutet ska vara beror på din företagsform, storleken på bolaget och vilken affärsverksamhet du bedriver. Vi hjälper dig genom hela processen till dess allt är rapporterat och klart.

Läs mer