Import/export

För norska företag är gränsen mot Sverige även gränsen mot EU. Det ställer särskilda krav på handlingarna vid gränspassering.

Läs mer