Gränslös kompetens för företag med internationell verksamhet

KGH Accountancy & VAT Services AB är en auktoriserad ekonomi- och redovisningsbyrå som ingår i KGH Group. Huvudkontoret ligger i Strömstad. Vi arbetar enligt REX, SALK och är certifierade enligt ISO 9001.

Bara en tunn riksgräns skiljer Sverige från Norge. Men skattetekniskt är gränsen desto tydligare. Det är här KGH A&V kommer in i bilden. Vi bygger broar för företag genom vår spetskompetens inom svensk och norsk lagstiftning. Givetvis utför vi även traditionella uppdrag som bokföring, löneadministration, företagets bokslut och deklaration. Svensk som norsk.

Se oss gärna som din egen ekonomiavdelning. Du kan dessutom tryggt låta oss ta hand om de utmaningar det innebär att etablera, registrera och företräda ett företag i ett annat land.

 

 


Hur ett norskt bolag blir en del av den svenska marknaden och EU

Norges handel med EU påverkas av olika lagstiftningar, lagstiftningarna påverkar varandra.

KGH ger med sin samlade kompetens inom tull och skatt handfasta råd om hur du ska organisera ditt företag för ett effektivt och säkert flöde över landsgränserna. Tillsammans med Innovasjon Norge håller vi en kurs lämplig för dig som har – eller planerar att starta –  handel i EU.

 

Marie Svahn, Business Development Manager med specialkompetens inom moms och etablering av utländska företag i Sverige, är kursledare för avsnittet om moms.

 

Målsättningen är att ge deltagarna en grundläggande förståelse och kunskap om vad som krävs för att kunna erbjuda varor till kunder i EU på i stort sett samma villkor som ett eu-etablerat företag kan göra:

  • Grundläggande information om regelverk
  • Lösningar för norska bolag
  • Fördjupad information om regelverk
  • Praktiska exempel